Cần giải pháp để phát triển bền vững nguồn điện

Các chuyên gia trong và ngoài nước cảnh báo, nếu không có giải pháp hợp lý trong thời gian tới, ngành điện Việt Nam sẽ phải đối diện với thách thức lớn nhất là nguy cơ thiếu điện.
Cần giải pháp để phát triển bền vững nguồn điện

Các chuyên gia trong và ngoài nước cảnh báo, nếu không có giải pháp hợp lý trong thời gian tới, ngành điện Việt Nam sẽ phải đối diện với thách thức lớn nhất là nguy cơ thiếu điện.

IMG

Để đảm bảo bền vững về tài chính cho ngành điện, Việt Nam cần thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả và đảm bảo nguồn đầu tư. Ảnh: Lê Tiên

Thách thức thiếu điện

Phát biểu tại Hội nghị Định hướng phát triển bền vững ngành điện vừa diễn ra tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cho biết: “Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và đặt mục tiêu phát triển điện luôn phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước, đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Với sự quan tâm đó, cùng với những nỗ lực không ngừng của toàn ngành điện, hệ thống điện quốc gia Việt Nam hiện đã có những bước phát triển vượt bậc, đã bảo đảm cung cấp đủ điện cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được cải thiện, nâng cao”.

Ông Axel van Trotsenburg, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương cũng đánh giá: “Việt Nam đã làm tốt việc cung cấp khả năng tiếp cận điện cho người dân, với hầu hết 100% dân số có điện. Tiếp cận điện năng cũng đã song hành với cải thiện hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ”.

Tuy nhiên, theo dự báo của nhiều chuyên gia, ngay từ năm 2016, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu than và quy mô nhập khẩu sẽ ngày càng tăng, năm 2020 là 50 triệu tấn, sau năm 2030 là trên 80 triệu tấn/năm… Cùng với đó, nhu cầu vốn đầu tư cũng ngày càng lớn trong khi nguồn ngân sách hạn hẹp. Người dân và doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng dịch vụ và bảo đảm cung cấp điện ổn định…

 

Đa dạng hóa các nguồn điện

Để đảm bảo cung ứng đủ điện, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng sử dụng điện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chỉ đạo, giai đoạn tới, ngành điện cần phải đổi mới và có chiến lược phát triển nhanh, bền vững; rà soát và điều chỉnh Quy hoạch điện VII; giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch và yêu cầu nhập khẩu than cho phát điện bằng những nguồn năng lượng thay thế.

Theo gợi ý của nhiều chuyên gia quốc tế, việc tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả, mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo và tăng cường trao đổi điện trong khu vực châu Á có thể giúp Việt Nam đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện từ 7 - 10% mỗi năm cho tới năm 2030.

Mặt khác, Việt Nam cũng có tỷ lệ năng lượng tái tạo cao trong tổng cơ cấu phát điện, trong đó thủy điện chiếm 42% tổng cơ cấu phát điện, cao hơn nhiều nước trên thế giới. Để phát triển nguồn năng lượng này, Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý và đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Bên cạnh việc khai thác tốt các tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo này, các chuyên gia cũng nhấn mạnh, việc tăng cường hiệu quả trong sản xuất, truyền tải và phân phối điện cũng đóng vai trò rất quan trọng.

Ông Axel van Trotsenburg cho rằng: “Vấn đề chính hiện nay là làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu trong tương lai, khi cùng lúc phải tuân thủ những cam kết của Chính phủ về giảm phát thải khí nhà kính trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

“Để đảm bảo bền vững về tài chính cho ngành điện, Việt Nam cần thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả và đảm bảo nguồn đầu tư lớn từ cả 2 khu vực nhà nước và tư nhân,” Bà Anita Marangoly George, Giám đốc cao cấp Khối Chuyên ngành Toàn cầu về Năng lượng và Khai khoáng thuộc WB nhấn mạnh.

Lê Xuân

 

 

ngocthanh