Cải tiến năng lực sinh kế để thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngành nông nghiệp và người nông dân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là việc ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Không chỉ BĐKH, những thay đổi của môi trường kinh tế - xã hội cũng ảnh hưởng nhiều đến nông nghiệp
Cải tiến năng lực sinh kế để thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngành nông nghiệp và người nông dân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là việc ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Không chỉ BĐKH, những thay đổi của môi trường kinh tế - xã hội cũng ảnh hưởng nhiều đến nông nghiệp và nông dân. Tại hội thảo Cải tiến năng lực sinh kế trong nông nghiệp ứng phó với BĐKH do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức ngày 14/9 tại Hà Nội, các chuyên gia đã cùng thảo luận để đưa ra chính sách phù hợp.

 

Theo Bộ KH&ĐT, cần có gói chính sách để khuyến khích và hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp hình thành tổ liên kết sản xuất và dịch vụ để giảm giá thành, tăng giá trị và lợi thế cạnh tranh; nông dân tích tụ đất đai để phát triển thành doanh nghiệp nông nghiệp, chuyển dịch lao động nông nghiệp và nông thôn.

 

Theo các chuyên gia, cải tiến năng lực sinh kế của nông dân là cách tiếp cận hợp lý để giúp họ thích nghi bền vững với BĐKH và thay đổi môi trường kinh tế xã hội. Nông dân và ngành nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn cùng lúc, do đó, thay vì các chính sách đơn lẻ tách rời thì cần phải có chính sách tổng hợp để hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp trong cả nước phát triển theo chuỗi.

 

Bộ NN&PTNT cho biết, các gói chính sách sẽ tập trung vào cải tiến các nguồn lực sinh kế của nông dân để giải quyết 3 gói giải pháp tổng hợp, bao gồm: công trình, kỹ thuật và kinh tế - xã hội.

 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vẫn còn thiếu các chính sách khuyến khích và hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp hình thành liên kết sản xuất và dịch vụ, và hợp pháp hóa nông dân tích tụ đất đai để phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh và chuyển dịch nông nghiệp, nông thôn.

 Ngô Trần

ngocthanh