Cải tiến hệ thống dự toán chi phí xây dựng

(BĐT) - Các chuyên gia xây dựng của Nhật Bản đánh giá, so với tiêu chuẩn quốc tế thì hệ thống dự toán chi phí trong lĩnh vực xây dựng của Việt Nam hiện đã lạc hậu...
Chi phí xây dựng phải được tính toán cẩn thận để đảm bảo tính khả thi cho dự án. Ảnh: Lê Tiên
Chi phí xây dựng phải được tính toán cẩn thận để đảm bảo tính khả thi cho dự án. Ảnh: Lê Tiên

Tại Hội thảo đào tạo tăng cường năng lực về dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam diễn ra ngày 25/11, tại Hà Nội, các chuyên gia xây dựng của Nhật Bản đánh giá, so với tiêu chuẩn quốc tế thì hệ thống dự toán chi phí trong lĩnh vực xây dựng của Việt Nam hiện đã lạc hậu, cần cải tiến ngay để phù hợp, hài hòa với chuẩn quốc tế. 

Theo các chuyên gia Nhật Bản, trong mỗi dự án xây dựng, công tác lập dự toán chi phí có vị trí quan trọng, liên quan chặt chẽ tới tất cả các hoạt động khác trong quá trình triển khai dự án như: lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế, tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng, thi công xây dựng, giám sát và kiểm tra… Do vậy, công tác này phải được thực hiện một cách cẩn trọng trong mối liên kết với chỉ dẫn kỹ thuật, công trường xây dựng, môi trường xây dựng, thời gian xây dựng và các biện pháp thi công được quy định bởi các điều kiện hiện trường để đảm bảo hiệu quả.

Cũng theo các chuyên gia, cơ cấu chi phí gói thầu bao gồm nhiều nội dung như giá công trình, thuế giá trị gia tăng, chi phí dự phòng. Trong giá công trình lại có chi phí xây dựng thuần và chi phí chung, trong chi phí xây dựng thuần lại có chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp… Tất cả những chi phí này phải được tính toán cẩn thận để có được một dự toán tốt nhất, từ đó đảm bảo tính khả thi cho dự án. Việc xây dựng dự toán tốt sẽ giúp chủ đầu tư đảm bảo ngân sách để triển khai dự án, đảm bảo dự án hoàn thành nhanh chóng, tiết kiệm, an toàn và có chất lượng; nhà thầu dự thầu thành công.       

Trung Hiếu