Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua Thái Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37, đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu vượt sông Hóa.
Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37  đoạn qua Thái Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37, đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu vượt sông Hóa.

 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép UBND tỉnh Thái Bình huy động các nguồn vốn hợp pháp của địa phương (không huy động vốn của nhà thầu) để ứng trước vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các thủ tục khởi công Dự án trong năm 2015 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 10045/VPCP-KTN ngày 16/12/2014.

 

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm bố trí vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho Dự án như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để hoàn trả cho UBND tỉnh Thái Bình số vốn đã ứng; đồng thời triển khai thực hiện Dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ, đúng quy định.

T.D

ngocthanh