Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư. Dự án cũng được bổ sung vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam
Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư. Dự án cũng được bổ sung vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

Bộ Giao thông vận tải cân đối vốn chuẩn bị đầu tư Dự án trong kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2015 đã giao cho Bộ; tổng hợp vốn thực hiện Dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của Bộ Giao thông vận tải theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

 

Theo Bộ Giao thông vận tải, Quốc lộ 279B dài 11,5 km là tuyến nối Quốc lộ 279 với Khu di tích lịch sử Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tuyến đường hiện ở tiêu chuẩn thấp (đường cấp VI miền núi), mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, việc bổ sung Quốc lộ 279B vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279B là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông và kết nối, hoàn chỉnh hệ thống giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

 TH-CD

ngocthanh