Cải cách thủ tục hành chính trong nông nghiệp phải hướng đến người dân và doanh nghiệp

Cải cách thủ tục hành chính trong nông nghiệp phải hướng đến người dân và doanh nghiệp, các văn bản khi ban hành phải có tính thực tiễn cao giúp cho người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiệu quả và phục vụ quá trình hội nhập của Ngành. Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của ngành nông nghiệp do Bộ NN&PTNT tổ chức cuối tuần qua, tại Hà Nội.
Cải cách thủ tục hành chính trong nông nghiệp phải hướng đến người dân và doanh nghiệp

Cải cách thủ tục hành chính trong nông nghiệp phải hướng đến người dân và doanh nghiệp, các văn bản khi ban hành phải có tính thực tiễn cao giúp cho người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiệu quả và phục vụ quá trình hội nhập của Ngành. Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của ngành nông nghiệp do Bộ NN&PTNT tổ chức cuối tuần qua, tại Hà Nội.

IMG

Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu, trong quá trình xây dựng văn bản, các đơn vị cần xâu chuỗi các nội dung có liên quan vào một văn bản, tránh có quá nhiều văn bản về một nội dung dẫn đến chồng chéo, khó triển khai

Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Bộ NN&PTNT cho biết, trong giai đoạn từ 2011 - 2015, công tác cải cách hành chính được ngành nông nghiệp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt theo tinh thần Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Trong 5 năm thực hiện công tác cải cách hành chính, bên cạnh những kết quả đạt được, một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngành khi ban hành vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, hiệu quả thực hiện còn thấp, chưa sát với thực tiễn. Đặc biệt, nhiều văn bản hướng dẫn còn chậm, mới chỉ giải quyết tình thế dẫn đến tình trạng khó triển khai, tính khả thi không cao.

 

Theo thống kê, toàn Ngành hiện có gần 800 văn bản về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Để tránh chồng chéo trong xây dựng và ban hành văn bản, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu, trong quá trình xây dựng văn bản, các đơn vị cần xâu chuỗi các nội dung có liên quan vào một văn bản, tránh có quá nhiều văn bản về một nội dung dẫn đến chồng chéo, không theo chuỗi và khó triển khai. 

 

Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định, cải cách hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, và là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Ngành trong thời gian tới. Để cải cách hành chính hiệu quả, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và tồn tại trong xây dựng các văn bản pháp quy thuộc lĩnh vực mình phụ trách, đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong đề xuất, kiến nghị bãi bỏ các thủ tục hành chính gây cản trở, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

Tin và ảnh: Ngô Trần

ngocthanh