Cải cách tài chính công để thực hiện mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế

Nhằm tăng cường sự phối hợp triển khai các hoạt động cải cách quản lý tài chính công, đồng thời thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác phát triển, sáng 23/7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới (WB)
Cải cách tài chính công để thực hiện mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế

Nhằm tăng cường sự phối hợp triển khai các hoạt động cải cách quản lý tài chính công, đồng thời thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác phát triển, sáng 23/7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao Nhóm đối tác tài chính công 2015 với chủ đề: “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và cải cách hành chính thuế và hải quan”.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cho biết, Hội nghị PFPG 2014 đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, các khuyến nghị chính sách thông qua thảo luận đối thoại đã giúp cho Bộ Tài chính hoàn thiện dự án Luật Ngân sách nhà nước, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý tài chính, trực tiếp góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính. Tiếp nối thành công của Hội nghị PFPG 2014, PFPG 2015 sẽ tập trung thảo luận và đối thoại về việc tăng cường hoạt động của PFPG trong hai năm 2015 - 2016 và các giải pháp, khuyến nghị chính sách liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan. 

 

Theo Thứ trưởng Trương Chí Trung, hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực triển khai những giải pháp, nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Việt Nam đã thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính trên cơ sở tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

 

Ghi nhận những kết quả này, phát biểu tại Hội nghị, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam đánh giá cao những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các cơ quan của Việt Nam trong triển khai các giải pháp đồng bộ và quyết liệt nhằm tiếp tục củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tập trung tháo gỡ khó khăn và tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế trong thời gian qua. Bà Victoria Kwakwa cho rằng, trong giai đoạn tới, cải cách tài chính công sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định đời sống an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam. “Với cơ chế hoạt động mới của PFPG thông qua các hoạt động đối thoại chính sách chuyên sâu về tài chính công, mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và các đối tác phát triển sẽ ngày càng được tăng cường. WB sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam hơn nữa trong quá trình cải cách tài chính công trong thời gian tới”, bà Victoria Kwakwa nhấn mạnh.

Q.M

ngocthanh