Cách nào để bảo vệ hiệu quả dòng vốn FDI?

(BĐT) - Ngày 11/5 tới, Hội thảo với chủ đề Trọng tài thương mại – Tăng thêm tự tin cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dự kiến được tổ chức tại Hà Nội.

Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong những năm qua, khu vực đầu tư nước ngoài ngày càng đóng vai trò quan trọng và có những đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam thu hút được 25.524 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 320 tỷ USD, vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư FDI ước đạt trên 177 tỷ USD.

Do đó, các doanh nghiệp FDI vốn luôn được coi là một trong những động lực lớn thúc đẩy kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập. Nhà nước đã có nhiều thay đổi trong các chính sách cũng như pháp luật giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, để hoạt động đầu tư FDI được bền vững.

Trong số các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) cho rằng, các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, mà nổi bật là phương thức trọng tài thương mại, đang ngày càng được các nhà đầu tư ngoại lựa chọn. Phương thức này cho phép các nhà đầu tư có thêm lựa chọn để bảo vệ một cách có hiệu quả dòng vốn đầu tư của mình.

Lê Xuân