Các hành động chính sách đã và đang mang lại nhiều kết quả thiết thực

Hội nghị đánh giá tình hình triển khai kết quả Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) vừa diễn ra tại Hà Nội nhằm nhìn lại kết quả, tình hình thực hiện các hành động chính sách của 2 kỳ VDPF 2013 và 2014. Dù mới trải qua 2 lần tổ chức
Các hành động chính sách đã và đang mang lại nhiều kết quả thiết thực

Hội nghị đánh giá tình hình triển khai kết quả Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) vừa diễn ra tại Hà Nội nhằm nhìn lại kết quả, tình hình thực hiện các hành động chính sách của 2 kỳ VDPF 2013 và 2014. Dù mới trải qua 2 lần tổ chức, nhưng VDPF đã được đánh giá là phù hợp với bối cảnh Việt Nam, tạo ra một diễn đàn đối thoại chính sách hiệu quả, thiết thực giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển. 

IMG

Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam đã tạo điều kiện thảo luận chính sách giữa Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội quốc tế và trong nước nhằm tăng cường phát triển kinh tế - xã hội

 

Ảnh: Lê Tiên

Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam là kênh đối thoại chính sách hiệu quả

Năm 2013 là năm đầu tiên Diễn đàn VDPF được tổ chức, trên cơ sở chuyển đổi từ Hội nghị Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG). Tại VDPF 2013, Chính phủ và các đối tác phát triển đã thống nhất 4 nhóm hành động chính sách dựa trên 4 chủ đề chính đã trao đổi tại Diễn đàn để giao các cơ quan liên quan thực hiện, gồm: Giảm nghèo và giảm nghèo dân tộc thiểu số; Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ và sự tham gia của khu vực tư nhân trong cung cấp dịch vụ công; Bảo vệ môi trường; Tăng cường tính cạnh tranh của lực lượng lao động thông qua đào tạo nghề và phát triển kỹ năng. 

\

Đến VDPF 2014, chủ đề được lựa chọn là “Cải cách thể chế kinh tế, tăng cường khả năng tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam”, với hai chủ đề thảo luận chính là: Cải cách thể chế kinh tế thị trường và Phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

 

Đánh giá lại 2 lần tổ chức Diễn đàn, bà Victori Kwakwa cho rằng, VDPF là một diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao có tính thực chất hơn, hướng tới hành động và đối tượng bao phủ nhiều hơn so với CG. Diễn đàn tạo điều kiện thảo luận chính sách giữa Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội quốc tế và trong nước, các viện nghiên cứu trong nước và các tác nhân phát triển khác nhằm tăng cường phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và cải thiện đời sống cho người dân Việt Nam.

 

Nhiều kết quả cụ thể từ Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam

Hội nghị đánh giá tình hình triển khai kết quả VDPF diễn ra ngày hôm qua là cơ hội đánh giá lại kết quả thực hiện hành động chính sách VDPF 2013 và tình hình triển khai thực hiện hành động chính sách VDPF 2014. 

 

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Thế Phương, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã và đang triển khai tích cực các hành động chính sách được thống nhất tại 2 kỳ VDPF. Đặc biệt, mặc dù các hành động chính sách của VDPF 2014 mới được lựa chọn nhưng do có sự chủ động phối hợp từ các cơ quan được giao và các đối tác phát triển nên đã đạt kết quả khả quan và đang đi đúng hướng. 

 

Đánh giá lại kết quả triển khai các hành động chính sách của VDPF 2013, Bộ KH&ĐT cho biết, các bộ, ngành được giao chủ trì đã tích cực phối hợp với các đối tác phát triển tập trung thực hiện các hành động chính sách với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tế. Từ đó, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số; góp phần tăng cường tính cạnh tranh và huy động nguồn lực cho phát triển bền vững đất nước. 

 

Đối với tình hình triển khai thực hiện hành động chính sách VDPF 2014, ông Lê Quang Mạnh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại thuộc Bộ KH&ĐT cho biết, khung hành động chính sách VDPF 2014 gồm 14 hành động bao gồm việc ban hành, sửa đổi, bổ sung 41 văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, 11 văn bản quy phạm pháp luật đã được hoàn thành, 29 văn bản quy phạm pháp luật đang được tiếp tục xây dựng, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, 1 văn bản chưa được triển khai thực hiện. Trong số 21 hành động khác cần được thực hiện trong khuôn khổ hành động chính sách VDPF 2014, có 5 hoạt động đã hoàn thành, 16 đã, đang và sẽ tiếp tục được thực hiện. 

 

Trong lĩnh vực cải cách thể chế kinh tế thị trường, các bộ, ngành tập trung tham gia vào việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, củng cố nền tảng và nguyên lý kinh tế thị trường thông qua sửa đổi, bổ sung nhiều luật và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật như: Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Đất đai,… Các văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, sửa đổi, bổ sung đã góp phần tạo nên một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất, điều chỉnh các quan hệ xã hội với nhiều nội dung đổi mới theo hướng cụ thể hóa đầy đủ các nguyên tắc thị trường.

 

Lĩnh vực phát triển khu vực kinh tế tư nhân cũng đã có những kết quả bước đầu, với việc hoàn thành 5 hoạt động, 16 hoạt động đã, đang và sẽ tiếp tục được thực hiện. Trong khuôn khổ triển khai các hành động chính sách VDPF 2014 thuộc lĩnh vực này, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đã tập trung đánh giá việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia như: đơn giản hóa thủ tục khởi sự kinh doanh, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; nâng cấp hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, mở rộng hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh cải cách thủ tục nộp thuế, hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;… Đồng thời, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng tích cực tổ chức các diễn đàn đối thoại giữa Chính phủ, bộ, ngành với các doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp…

 

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành Việt Nam và các đối tác phát triển đều thống nhất đánh giá, các hành động chính sách của VDPF 2013 và 2014 đều được triển khai tích cực, có kết quả cụ thể và tác động tốt tới sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Một số đối tác phát triển đề xuất, cần đẩy mạnh hơn nữa sự tham gia của khu vực tư nhân vào cung cấp dịch vụ công thông qua mô hình đối tác công - tư (PPP), trong đó cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường là lĩnh vực có nhiều tiềm năng. 

Việt Thắng

 

 

 

ngocthanh