Các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn đều triển khai đúng tiến độ

Sau 9 năm thành lập, Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã trở thành khu kinh tế có nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước và được Chính phủ lựa chọn là 1 trong 5 khu kinh tế ven biển được ưu tiên đầu tư phát triển.
Các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn đều triển khai đúng tiến độ

Sau 9 năm thành lập, Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã trở thành khu kinh tế có nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước và được Chính phủ lựa chọn là 1 trong 5 khu kinh tế ven biển được ưu tiên đầu tư phát triển. 

 

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, từ khi thành lập đến nay, Khu kinh tế và các khu công nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn quản lý đã thu hút và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 302 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 107.787 tỷ đồng, 24 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là trên 10.162 triệu USD, trong đó Khu kinh tế Nghi Sơn có 124 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 95.062 tỷ đồng và 9 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 9.862 triệu USD.

 

Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn cho biết, hiện có một số dự án lớn đang trong giai đoạn chuẩn bị thủ tục đầu tư tại Khu kinh tế là: dự án Nhà máy Luyện cán thép với công suất 7 triệu tấn/năm, với tổng mức đầu tư là khoảng 4,5 tỷ USD; dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 với công suất 1.200MW, với tổng mức đầu tư là 2,3 tỷ USD đang hoàn thành các thủ tục đầu tư và dự kiến cấp phép đầu tư và khởi công vào tháng 9 tới.

 

Theo đánh giá của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, đến nay, 100% dự án FDI đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh đều triển khai đầu tư đúng tiến độ, các dự án đi vào hoạt động có hiệu quả. Hầu hết các dự án sau một thời gian sản xuất đều điều chỉnh tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất, không có dự án nào phải thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

 

Đến thời điểm này, đã có 212/326 dự án đã đi vào hoạt động toàn bộ hoặc một phần; trong đó có nhiều dự án lớn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, đóng góp vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu của Tỉnh, cũng như tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động trên địa bàn như: Khu liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Trung tâm Nhiệt điện Nghi Sơn… 

 

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI, trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian tới, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn sẽ đặc biệt chú trọng đến công tác cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Tú

ngocthanh