Các dòng vốn vào Việt Nam sẽ khả quan trong những tháng cuối năm 2015

Đó là dự báo của Trung tâm Nghiên cứu thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đưa ra tại Báo cáo Đánh giá diễn biến thị trường ngoại hối Việt Nam 6 tháng đầu năm
Các dòng vốn vào Việt Nam sẽ khả quan trong những tháng cuối năm 2015

Đó là dự báo của Trung tâm Nghiên cứu thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đưa ra tại Báo cáo Đánh giá diễn biến thị trường ngoại hối Việt Nam 6 tháng đầu năm, dự báo 6 tháng cuối năm 2015 vừa công bố.

 

Báo cáo cho rằng, trong 6 tháng cuối năm nay, các dòng vốn như: vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn đầu tư gián tiếp (FII), vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), kiều hối,… vào Việt Nam dự kiến vẫn khả quan nhờ có nhiều yếu tố hỗ trợ.  Yếu tố hỗ trợ thứ nhất là nhiều chính sách của Chính phủ đã và đang có nhiều thay đổi theo hướng hỗ trợ thu hút các dòng vốn ngoại tệ như: Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 đã tạo môi trường thông thoáng hơn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh; Nghị định số 60/NĐ-CP/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 nới “room” cho các nhà đầu tư nước ngoài đối với sở hữu cổ phần các doanh nghiệp đại chúng; tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Yếu tố thứ hai là một số Hiệp định Thương mại tự do song phương/đa phương Việt Nam tham gia đã và sẽ được ký kết trong năm 2015 sẽ là yếu tố tích cực thu hút nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam để tận dụng lợi thế của những hiệp định song phương/đa phương này. Yếu tố hỗ trợ thứ ba được chỉ ra là quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang có bước tiến mới, hứa hẹn có thể tạo ra một sự dịch chuyển đáng kể của dòng vốn đầu tư từ Hoa Kỳ vào Việt Nam. Thêm vào đó, kinh tế Trung Quốc đang tạo ra nhiều lo ngại đối với giới đầu tư nước ngoài và đây cũng được xem là một cơ hội cho kinh tế Việt Nam về thu hút vốn đầu tư. 

 

Trước tín hiệu khả quan đó, Trung Tâm nghiên cứu của BIDV dự báo, trong 6 tháng cuối năm 2015, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam có thể đạt khoảng 6 - 7 tỷ USD, FII ròng vào khoảng 400 triệu USD, giải ngân ODA vào khoảng 3 - 4 tỷ USD. 

T.Hiếu

ngocthanh