Cà Mau: Giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 còn chậm

(BĐT) - Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 của tỉnh Cà Mau tuy có chuyển biến nhưng nhìn chung vẫn còn chậm. 

Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cà Mau cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 của tỉnh Cà Mau được giao là 2.443,180 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn giao năm 2016 là 2.167,151 tỷ đồng, bao gồm 15 tỷ đồng kế hoạch vốn của Dự án Đầu tư xây dựng Khu trụ sở hành chính Vườn quốc gia U Minh Hạ vừa được Bộ KH&ĐT giao trong tháng 9/2016; và kế hoạch vốn năm 2015 kết dư chuyển sang là 276,029 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Cà Mau, tính đến thời điểm này, giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 chỉ đạt 1.247,392 tỷ đồng, tương đương 51,1% tổng kế hoạch vốn. Một trong những khó khăn, vướng mắc khiến cho tình hình giải ngân còn chậm là do một số nguồn vốn bổ sung trong năm hoặc kết dư năm 2015 chuyển sang năm 2016 đến tháng 5/2016 mới giao kế hoạch vốn.                

Ngô Ngãi