Cà Mau duyệt đề xuất dự án BOT xây cầu Vàm Xáng Cái Ngay

(BĐT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng cầu Vàm Xáng Cái Ngay theo hình thức hợp đồng BOT. Công trình có tổng vốn đầu tư 49,9 tỷ đồng. 

Theo đề xuất Dự án, chiều dài phần cầu chính là 221,63 m, chiều rộng mặt cầu phần xe chạy là 5,5 m. Phần đường dẫn vào cầu theo chuẩn cấp V đồng bằng, vận tốc thiết kế 40 km/h, tổng chiều dài đường dẫn 227,23 m.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau được giao thực hiện chuẩn bị đầu tư. Liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nam Việt và Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau là tổ chức tư vấn thực hiện khảo sát và lập đề xuất dự án. 

Việt Thắng