Cà Mau đề xuất cấp phát 100% ODA dự án chống sạt lở

(BĐT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa đề xuất Chính phủ xem xét cho Tỉnh được áp dụng cơ chế Trung ương cấp phát toàn bộ vốn ODA cho các dự án xây dựng đê biển, xây dựng kè tạo bãi khôi phục rừng phòng hộ chống sạt lở ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, thay vì áp dụng cơ chế ngân sách tỉnh vay lại vốn ODA.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, các dự án nêu trên là các dự án không có khả năng thu hồi vốn và sinh lời, chủ yếu để giữ đất khu vực ven biển, khôi phục lại rừng phòng hộ, bảo vệ môi trường, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, phòng chống thiên tai.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong giai đoạn 1993 - 2017, toàn Tỉnh có 56 dự án sử dụng vốn ODA với tổng vốn đầu tư là 375,03 triệu USD. Trong đó vốn nước ngoài là 264,89 triệu USD; vốn đối ứng trong nước là 110,21 triệu USD.  Tính đến ngày 31/12/2017, các dự án đã giải ngân được 241,24 triệu USD, trong đó vốn nước ngoài là 178,6 triệu USD; vốn đối ứng trong nước là 62,64 triệu USD. Trong tổng số 56 dự án nêu trên, có 47 dự án đã hoàn thành, 9 dự án đang triển khai.

 

Minh Thông