Bù đắp thu ngân sách bằng tiền bán vốn nhà nước

Chính phủ đã kiến nghị dùng một phần nguồn tiền thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước (khoảng 10.000 tỷ đồng) để bù đắp hụt thu ngân sách trung ương và sẽ cố gắng hạn chế sử dụng số tiền này.
Bù đắp thu ngân sách bằng tiền bán vốn nhà nước

Chính phủ đã kiến nghị dùng một phần nguồn tiền thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước (khoảng 10.000 tỷ đồng) để bù đắp hụt thu ngân sách trung ương và sẽ cố gắng hạn chế sử dụng số tiền này.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại buổi Họp báo chuyên đề thông tin một số nội dung liên quan đến cân đối thu chi ngân sách nhà nước vừa diễn ra.

IMG

Chính phủ đã kiến nghị dùng khoảng 10.000 tỷ đồng t? nguồn tiền thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước để bù đắp hụt thu ngân sách trung ương

Ảnh: Tiên Giang

Theo báo cáo của Chính phủ, ngân sách nhà nước tăng vượt dự toán 17.400 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hụt thu 31.000 tỷ đồng, nhưng ngân sách địa phương lại tăng thu trên 47.000 tỷ đồng. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn lý giải, ngân sách trung ương hụt thu do từ đầu năm, dự kiến thu từ dầu thô ở mức 100 USD/thùng, nhưng thực tế diễn biến giá dầu chỉ ở mức 54 - 55 USD/thùng, sự giảm sâu của giá dầu thô tác động giảm thu ngân sách khoảng 63.000 tỷ đồng so với dự toán; bên cạnh đó, các cam kết trong hội nhập khu vực khiến Việt Nam phải điều chỉnh thuế nhập khẩu của nhiều loại mặt hàng cũng làm cho ngân sách trung ương giảm thu.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, hiện các doanh nghiệp nợ đọng thuế lên đến 76.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính đang tập trung vào khoản nợ thuế 34.000 tỷ đồng từ các doanh nghiệp cụ thể, có địa chỉ rõ ràng và sẽ có giải pháp để thu lại nguồn này. “Chúng ta không tận thu nhưng phải đòi hỏi sự công bằng. Không có lý do gì chúng ta đã thực hiện thanh, kiểm tra, các doanh nghiệp cũng đã đồng ý với kết luận thanh, kiểm tra về các khoản thuế mà lại không thu được” – Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn phân trần.

Liên quan đến việc xóa nợ cho các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định, Chính phủ đề xuất xóa nợ thuế cho một số đơn vị đặc thù để thúc đẩy việc cổ phần hóa chứ không nhằm ưu đãi cho khu vực nhà nước. Theo đó, 2 đối tượng được chính sách này hướng đến sẽ là: DNNN nằm trong danh sách nợ thuế, nợ lũy kế lớn hơn số nợ thuế thì xóa nợ để có vốn chủ sở hữu dương để cổ phần hóa; và những DNNN đã cổ phần hóa nhưng nợ thuế chưa được trừ vào phần vốn nhà nước khi chuyển đổi sở hữu, điều này giúp các cổ đông sau khi cổ phần hóa không phải có nghĩa vụ trả nợ thuế. Đề xuất này là cần thiết, đúng đạo lý và đúng quy định pháp luật và để thực hiện chiến lược cổ phần hóa.

Trước băn khoăn về việc để cân đối ngân sách nhà nước, ngoài tăng thu thì cũng phải tính toán chi tiêu hợp lý, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho hay, việc chi ngân sách nhà nước vẫn thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên và lĩnh vực chi này trong thời gian qua có nhiều tiến bộ. 

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, chi thường xuyên của một số bộ, ngành chủ yếu vẫn đang “đi ngang” và chỉ tăng chi ở một số lĩnh vực trọng yếu như giáo dục đào tạo, xóa đói giảm nghèo.

Hải Bình

ngocthanh