Bội chi ngân sách gần 75 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Theo Bộ Tài chính, tháng 5, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 61,5 nghìn tỷ đồng; tính chung 5 tháng đầu năm, tổng thu NSNN thực hiện khoảng 380 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% dự toán, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2014.
Bội chi ngân sách gần 75 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Theo Bộ Tài chính, tháng 5, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 61,5 nghìn tỷ đồng; tính chung 5 tháng đầu năm, tổng thu NSNN thực hiện khoảng 380 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% dự toán, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2014. 

 

Riêng thu nội địa tháng 5 ước đạt 42,4 nghìn tỷ đồng, bằng 69% mức thực hiện tháng trước (tương đương giảm khoảng 19 nghìn tỷ đồng), chủ yếu do các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân phát sinh quý I/2015 đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 4 theo chế độ quy định, sang tháng 5 phát sinh thấp. Không kể yếu tố đột xuất này, thì số thu tháng 5 tăng 0,4% so với tháng 4. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2015, thu nội địa ước đạt 283,19 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3% dự toán, tăng 16,3% so cùng kỳ năm 2014, đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so cùng kỳ. 

 

Về chi NSNN, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi NSNN tháng 5 ước 90,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 5 tháng ước 455,6 nghìn tỷ đồng, bằng 39,7% dự toán, tăng 8,9% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó, riêng chi đầu tư phát triển thực hiện tháng 5 ước 14,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 5 tháng đạt 72,98 nghìn tỷ đồng, bằng 37,4% dự toán, tăng 8,8% cùng kỳ năm 2014. 

 

Như vậy, bội chi NSNN tháng 5 ước 29,17 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 5 tháng ước 74,8 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ bằng 33,1% dự toán năm 2015.

 Việt Thắng

ngocthanh