Bố trí đủ quỹ nhà tái định cư cho các dự án trọng điểm của Hà Nội

Lãnh đạo TP. Hà Nội vừa có buổi họp liên quan đến quản lý, đầu tư phát triển quỹ nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố. Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện quản lý,
Bố trí đủ quỹ nhà tái định cư cho các dự án trọng điểm của Hà Nội

Lãnh đạo TP. Hà Nội vừa có buổi họp liên quan đến quản lý, đầu tư phát triển quỹ nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố. Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện quản lý, đầu tư xây dựng phát triển quỹ nhà tái định cư, nhu cầu và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà ở tái định cư năm 2015, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã yêu cầu các cơ quan nghiêm túc thực hiện công tác tái định cư trên địa bàn Thành phố.

 

UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát việc bố trí, giải quyết quỹ nhà tái định cư cho các công trình trọng điểm của Thành phố (các dự án: Xây dựng tuyến đường Vành đai I, II, Thoát nước Hà Nội, Đường sắt đô thị…) trong năm 2015 - 2016, đảm bảo có đủ quỹ nhà để thực hiện. Ban Chỉ đạo GPMB cũng tổng hợp các nhu cầu về nhà ở, đất ở tái định cư phục vụ di dân GPMB các dự án phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong kế hoạch để cân đối với các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư trên địa bàn làm cơ sở để Sở Xây dựng lập kế hoạch phát triển nhà ở tái định cư đến năm 2020.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố… được chỉ đạo phải chủ động tổ chức rà soát việc bố trí và cấp vốn đầu tư xây dựng nhà tái định cư theo kỳ kế hoạch đã được duyệt; đề xuất bố trí kế hoạch vốn năm 2015 theo nguyên tắc: tập trung bố trí vốn cho các dự án có nhà hoàn thành và bàn giao trong năm 2015, quý I/2016; các dự án đang triển khai xây dựng đến điểm dừng kỹ thuật, sau đó mới tới các dự án khác.

 

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà tái định cư phải chủ động tổ chức thực hiện tốt, đúng quy định nội dung quyết định đầu tư, tiến độ thi công, các quy định về quản lý khai thác, sử dụng, thanh, quyết toán vốn đầu tư theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố. 

Trần Kiên

 

ngocthanh