Bố trí 200 tỷ đồng khắc phục lưới điện tại Cao Bằng

(BĐT) - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) Thiều Kim Quỳnh cho biết, từ nay đến hết tháng 12/2016, EVN NPC sẽ bố trí khoảng 200 tỷ đồng để Công ty Điện lực Cao Bằng phối hợp với tỉnh Cao Bằng khắc phục lưới điện tại một số nơi điện yếu và nâng cấp trạm biến áp.

Cụ thể, số vốn trên EVN NPC sẽ giao cho Công ty Điện lực Cao Bằng nâng cấp trạm biến áp tại các huyện: Quảng Uyên, Bảo Lâm, Bảo Lạc; nâng cấp, cải tạo hạ tầng hệ thống lưới điện Khu trung tâm hành chính của Tỉnh. EVN NPC giao Công ty Điện lực Cao Bằng lập báo cáo, thực hiện các dự án bảo đảm tiến độ.

Đối với Dự án Cấp điện cho xã Sơn Lập (Bảo Lạc) và xã Trương Lương (Hòa An), Công ty Điện lực Cao Bằng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành cấp điện cho nhân dân 2 xã trước ngày 31/12/2016.          

Thu Giang