Bộ Tài chính: Tăng thuế bảo vệ môi trường không làm tăng giá xăng dầu

Giá xăng dầu hiện nay đang được điều hành theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP) với nguyên tắc
Bộ Tài chính: Tăng thuế bảo vệ môi trường không làm tăng giá xăng dầu

Giá xăng dầu hiện nay đang được điều hành theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP) với nguyên tắc cơ bản là: "Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước". 

 

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới, kể từ sau ngày 1/5/2015, ngày thuế bảo vệ môi trường (BVMT) theo mức mới có hiệu lực, Liên bộ Tài chính - Công Thương đã điều chỉnh giá xăng dầu 2 lần (ngày 5/5/2015 và ngày 20/5/2015). Tính đến nay, thuế nhập khẩu 2 mặt hàng này đã giảm lần lượt là 15% và 20% so với thời điểm trước khi điều chỉnh tăng thuế BVMT. 

 

Bộ Tài chính khẳng định, đến thời điểm hiện nay, việc tăng thuế BVMT không làm tăng giá bán do đã tính đến sự tương tác giữa việc tăng thuế BVMT và giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu. Trường hợp giá xăng dầu thế giới không có biến động lớn, với thuế BVMT theo mức mới áp dụng từ ngày 1/5/2015 và thuế nhập khẩu theo các phương án điều hành nêu trên, giá xăng dầu trong nước còn có thể giảm, đặc biệt đối với giá dầu diesel. Thời gian gần đây, dù giá xăng dầu thế giới tăng trở lại nhưng việc giảm thuế nhập khẩu đã làm giảm áp lực tăng giá đối với các mặt hàng này.

 

Bộ Tài chính cũng khẳng định, việc điều hành giá xăng dầu vừa qua thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và biến động tăng giá xăng dầu thế giới (tổng mức tăng 30,8% trong khi giá xăng dầu thế giới tăng 38,3%). 

V. Thắng

 

ngocthanh