Bộ Tài chính: Số đầu mối mua sắm tập trung sẽ giảm từ 100.000 xuống chỉ còn 170

Bộ Tài chính cho biết, chi mua sắm tài sản nhà nước hiện chiếm khoảng 20% chi ngân sách, tương đương 201.340 tỷ đồng/năm. Với mức chi này, nếu triển khai mua sắm tập trung đối với toàn bộ các loại hàng hóa,
Bộ Tài chính: Số đầu mối mua sắm tập trung sẽ giảm từ 100.000 xuống chỉ còn 170

Bộ Tài chính cho biết, chi mua sắm tài sản nhà nước hiện chiếm khoảng 20% chi ngân sách, tương đương 201.340 tỷ đồng/năm. Với mức chi này, nếu triển khai mua sắm tập trung đối với toàn bộ các loại hàng hóa, dịch vụ thì hàng năm dự kiến ngân sách nhà nước sẽ tiết kiệm được khoảng 30.200 tỷ đồng.

IMG

Việc áp dụng mua sắm tập trung sẽ giảm đáng kể các sai phạm trong việc mua sắm công do đơn vị mua sắm có tính chuyên nghiệp cao

 Ảnh: Tiên Giang

Theo Bộ Tài chính, việc tiết kiệm chi phí khi thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung là do phương thức mua sắm này khắc phục được tình trạng mua sắm vượt tiêu chuẩn, định mức, vượt nhu cầu thực tế; tạo điều kiện để nhiều nhà thầu tham gia cung cấp hàng hóa, dịch vụ, từ đó có cơ hội lựa chọn những nhà cung cấp lớn, có giá cả cạnh tranh và chất lượng tốt. Việc áp dụng mua sắm tập trung cũng sẽ giảm đáng kể các sai phạm trong việc mua sắm công do đơn vị mua sắm có tính chuyên nghiệp cao, đồng thời đơn vị mua sắm và đơn vị sử dụng độc lập nhau sẽ hạn chế được những sai phạm do đơn vị sử dụng câu kết với nhà cung cấp để ký khống các hợp đồng mua sắm (tăng giá hoặc số lượng so với thực tế mua sắm).

 

Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 100.000 đầu mối thực hiện việc mua sắm tập trung. Tuy nhiên, dự kiến khi phương thức mua sắm này đi vào vận hành một cách chuyên nghiệp, Bộ Tài chính sẽ thực hiện giảm bộ máy và biên chế trong mua sắm công. Từ khoảng 100.000 đầu mối mua sắm tập trung sẽ giảm chỉ còn khoảng 170 đầu mối, gồm: 2 đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia, 42 đầu mối thuộc các bộ, cơ quan trung ương và 126 đầu mối của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Đánh giá về tình hình thực hiện thí điểm việc triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, Bộ Tài chính cho biết, do phương thức mua sắm này đang trong giai đoạn thí điểm, việc áp dụng dựa trên tinh thần tự nguyện tham gia của các bộ, ngành, địa phương, chưa có quy định bắt buộc áp dụng, vì vậy, phạm vi triển khai còn hẹp, chưa đồng nhất, còn có tâm lý e ngại, chưa chủ động và tích cực khi áp dụng phương thức này.  

Q.M

ngocthanh