Bộ Tài chính đề nghị tăng cường quản lý, bình ổn giá khi tăng giá điện và xăng dầu

Trong tháng 3 này, giá điện được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho điều chỉnh tăng bình quân 7,5%; giá xăng dầu cũng được Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho điều chỉnh tăng khoảng 4,7 - 10% theo diễn biến giá xăng dầu thế giới.
Bộ Tài chính đề nghị tăng cường quản lý, bình ổn giá khi  tăng giá điện và xăng dầu

Trong tháng 3 này, giá điện được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho điều chỉnh tăng bình quân 7,5%; giá xăng dầu cũng được Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho điều chỉnh tăng khoảng 4,7 - 10% theo diễn biến giá xăng dầu thế giới. Điều này có thể gây tác động nhất định đến chi phí sản xuất, giá thành và giá bán một số hàng hóa, dịch vụ. Do đó, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá.

 

Theo đó, để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và hạn chế các hiện tượng lợi dụng việc tăng giá điện, xăng dầu để tăng giá dây chuyền, tăng giá không phù hợp với tỷ lệ tác động của giá điện, xăng dầu vào giá thành sản phẩm hàng hoá, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính và các sở, ban, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn. 

 

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm tình hình diễn biến giá cả thị trường, trước hết là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, sữa, gas, cước vận tải…; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhất là kinh doanh dịch vụ vận tải và sản xuất kinh doanh có sử dụng nhiều năng lượng điện, nhiên liệu xăng dầu phấn đấu cải tiến công nghệ, áp dụng mọi biện pháp tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao năng suất lao động... để giảm giá thành, hạn chế tác động của việc điều chỉnh giá điện, xăng dầu đến giá bán sản phẩm. 

 

Đồng thời, các đơn vị phải giám sát chặt chẽ việc kê khai giá những mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; rà soát định mức và đơn giá các yếu tố hình thành giá, đánh giá tình hình thị trường và tác động của tăng giá điện, xăng dầu đến giá thành và giá bán sản phẩm đầu ra, dừng các trường hợp kê khai tăng giá bất hợp lý không do tác động trực tiếp hoặc tăng giá cao hơn tỷ lệ tác động của việc điều chỉnh giá điện, xăng dầu vừa qua; kiểm soát chặt chẽ phương án giá hàng hoá dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá; sản phẩm, dịch vụ chi từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả và không vượt dự toán đã được giao.

 

Bộ Tài chính cũng đề nghị tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn, trước hết là đối với những mặt hàng thiết yếu như cước vận tải, sữa, thuốc chữa bệnh, gas…; xử lý nghiêm các trường hợp tự ý tăng giá đối với mặt hàng không chịu tác động trực tiếp của việc điều chỉnh giá điện, xăng dầu hoặc tăng giá cao hơn tỷ lệ tác động của việc điều chỉnh giá điện, xăng dầu và các trường hợp vi phạm quy định hiện hành về quản lý giá, quản lý thị trường khác theo quy định.

V. Thắng

ngocthanh