Bổ sung vốn dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B, đoạn Xuất Hóa - cửa khẩu Pò Mã (Km0+00 -Km66+600) vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vốn từ việc điều chuyển phần vốn trái phiếu chính phủ không sử dụng hết của dự án Kéo dài
Bổ sung vốn dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B, đoạn Xuất Hóa - cửa khẩu Pò Mã (Km0+00 -Km66+600) vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vốn từ việc điều chuyển phần vốn trái phiếu chính phủ không sử dụng hết của dự án Kéo dài và nâng cấp đường hạ cất cánh 35R-17L - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km0 - Km33.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về số vốn dư của 2 dự án nêu trên; thực hiện điều chỉnh dự án Quốc lộ 3B theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành, bảo đảm không thay đổi quy mô dự án và không vượt tổng vốn trái phiếu chính phủ đã giao cho Bộ.

 

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt ngày 31/10/2008 với tổng mức đầu tư là 2.191 tỷ đồng. Dự án khởi công từ 2010, nhưng do thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011, Dự án phải tạm dừng, giãn tiến độ sau năm 2015. 

 

Ngày 21/2/2014, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh phân kỳ đầu tư Dự án thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 của Dự án chỉ thi công hoàn thiện đoạn đèo Áng Toòng; 5 cầu trên tuyến và 3,5 km đoạn tránh thị trấn Yên Lạc. Giai đoạn 2 bao gồm các hạng mục còn lại. Đến nay, khối lượng thi công giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành.

TH-CD

ngocthanh