Bổ sung mỏ đá vôi cho dự án Dây chuyền 2 Xi măng Xuân Thành (Hà Nam)

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung mỏ đá vôi thuộc các xã Thanh Tân, Thanh Thủy, Thanh Nghị thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng
Bổ sung mỏ đá vôi cho dự án Dây chuyền 2 Xi măng Xuân Thành (Hà Nam)

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung mỏ đá vôi thuộc các xã Thanh Tân, Thanh Thủy, Thanh Nghị thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 cho dự án Dây chuyền 2 Xi măng Xuân Thành. 

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Hà Nam về tọa độ cụ thể phù hợp diện tích mỏ đá vôi nêu trên trong quá trình thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.

 

Mỏ đá vôi thuộc các xã Thanh Tân, Thanh Thủy, Thanh Nghị có diện tích 247,5ha được bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 để làm nguyên liệu cho dự án Xi măng Xuân Thành dây chuyền 2. Nhà máy này nằm cạnh sông Đáy, có vị trí giao thông đường thủy nội địa thuận lợi với cảng sông cho tàu trọng tải 2.000 tấn. Theo Tập đoàn Xuân Thành, 50% sản phẩm xi măng của dây chuyền 2 dự kiến sẽ phục vụ các đơn hàng đến từ châu Âu, châu Phi, Trung - Cận Đông… 

T. Tuyết

ngocthanh