Bổ sung mỏ đá hoa trắng Nà Kèn (Yên Bái) vào quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung mỏ đá hoa trắng Nà Kèn tại xã Lâm Thượng và xã Khai Trung, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản
Bổ sung mỏ đá hoa trắng Nà Kèn (Yên Bái) vào  quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung mỏ đá hoa trắng Nà Kèn tại xã Lâm Thượng và xã Khai Trung, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 (Quy hoạch) và bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

 

Việc bổ sung mỏ đá hoa trắng Nà Kèn vào Quy hoạch và bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản dựa trên đề xuất của UBND tỉnh Yên Bái và ý kiến đồng thuận của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Được biết, mỏ đá trắng Nà Kèn có diện tích 137,66ha.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, thực hiện cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.

 T.K

ngocthanh