Bổ sung Khu công nghiệp Láng Trâm vào quy hoạch

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung Khu công nghiệp (KCN) Láng Trâm, diện tích 100 ha vào Quy hoạch phát triển các KCN cả nước. Lĩnh vực mà KCN tập trung thu hút đầu tư là những ngành công nghiệp ít độc hại, công nghiệp điện tử, chế biến thủy sản…

Tỉnh Bạc Liêu hiện có 3 KCN với tổng diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 là 422 ha; bao gồm KCN Trà Kha 65 ha, KCN Láng Trâm 100 ha và KCN Ninh Quới 257 ha. Đến tháng 8/2015, Ban quản lý các KCN tỉnh Bạc Liêu đã cấp 10 Giấy chứng nhận đầu tư vào KCN Trà Kha và KCN Láng Trâm với tổng vốn đăng ký gần 1.000 tỷ đồng; trong đó, 4 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất.  

Trung Hiếu