Bổ sung hơn 465 tỷ đồng thực hiện kiểm kê đất đai

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 465,075 tỷ đồng cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và 51 địa phương từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương
Bổ sung hơn 465 tỷ đồng thực hiện kiểm kê đất đai

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 465,075 tỷ đồng cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và 51 địa phương từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

 

Cụ thể, kinh phí bổ sung cho Bộ TN&MT là 24.735 triệu đồng, 51 địa phương là 440,34 tỷ đồng; trong đó, địa phương được hỗ trợ nhiều nhất là tỉnh Thanh Hóa (29,240 triệu đồng), tiếp đến là tỉnh Nghệ An (23,55 tỷ đồng), tỉnh Sơn La (17,56 tỷ đồng)...

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo; Bộ trưởng Bộ TN&MT, Chủ tịch UBND các địa phương rà soát nội dung và phê duyệt dự toán kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của Bộ, địa phương bảo đảm theo đúng quy định của Nhà nước và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

TH-CD

ngocthanh