Bổ sung đoạn Km0 - Km11 Quốc lộ 28B vào dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Giao thông vận tải quyết định việc đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ (QL) 28B đoạn Km0 - Km11 và bổ sung vào dự án Đầu tư
Bổ sung đoạn Km0 - Km11 Quốc lộ 28B vào dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Giao thông vận tải quyết định việc đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ (QL) 28B đoạn Km0 - Km11 và bổ sung vào dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1642 - Km1692, tỉnh Bình Thuận theo hình thức PPP (hợp đồng BOT) theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành.

 

Trước đó, tháng 6/2015, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ thông xe công trình đầu tư nâng cấp, mở rộng QL1 các đoạn qua tỉnh Bình Thuận, trong đó có dự án Đầu tư mở rộng QL1 đoạn Km1642 - Km1692 theo hình thức PPP (hợp đồng BOT) với tổng số vốn đầu tư là 2.587.618 triệu đồng.

 H.B

ngocthanh