Bổ sung 2 công trình vào các dự án PPP (hợp đồng BOT) mở rộng Quốc lộ 1

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa Quốc lộ 1 với Quốc lộ 48B và cầu Yên Xuân, tỉnh Nghệ An vào các dự án PPP (hợp đồng BOT) mở rộng Quốc lộ 1, Thủ tướng Chính phủ
Bổ sung 2 công trình vào các dự án PPP (hợp đồng BOT) mở rộng Quốc lộ 1

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa Quốc lộ 1 với Quốc lộ 48B và cầu Yên Xuân, tỉnh Nghệ An vào các dự án PPP (hợp đồng BOT) mở rộng Quốc lộ 1, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc bổ sung hạng mục xây dựng nút giao khác mức giữa Quốc lộ 1 với Quốc lộ 48B và đoạn Quốc lộ 48B  nối từ nút giao đến cảng Lạch Quèn vào dự án PPP (hợp đồng BOT) mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km368+400 (Nghi Sơn) - Km402+330 (Cầu Giát). Việc bổ sung này bảo đảm không làm tăng tổng mức đầu tư, không ảnh hưởng đến phương án tài chính của Dự án.

 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng cầu Yên Xuân và giao UBND tỉnh Nghệ An thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xác định nguồn vốn từ ngân sách trung ương để hỗ trợ Tỉnh thực hiện và tổng hợp dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

 H.B 

ngocthanh