Bổ sung 1,5 triệu Euro hỗ trợ dự án khám chữa bệnh cho người nghèo

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt gia hạn và bổ sung vốn cho dự án "Hỗ trợ chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo tại tỉnh Cao Bằng, tỉnh Bắc Kạn"
Bổ sung 1,5 triệu Euro hỗ trợ dự án khám chữa bệnh cho người nghèo

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt gia hạn và bổ sung vốn cho dự án "Hỗ trợ chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo tại tỉnh Cao Bằng, tỉnh Bắc Kạn" sử dụng vốn ODA của Chính phủ Luxembourg. 

 

Theo quyết định này, thời gian thực hiện Dự án được gia hạn đến hết ngày 31/12/2015. Kinh phí được bổ sung là 1.500.000 Euro vốn ODA không hoàn lại để hỗ trợ bổ sung đối với kết quả của 2 dự án đào tạo cán bộ y tế tuyến huyện và tuyến tỉnh; hỗ trợ bổ sung kết quả của 3 dự án: Nâng cấp kết cấu hạ tầng trạm y tế xã; Trang thiết bị cho các trạm y tế xã, đào tạo cho cán bộ trạm y tế và nhân viên y tế thôn bản; Tổ chức và quản lý dự án.

 

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn ra quyết định sửa đổi văn kiện và chủ trì triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành.

 Minh Hiếu

ngocthanh