Bộ NN&PTNT ban hành Kế hoạch truyền thông về mô hình đầu tư PPP

Để triển khai thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội về đầu tư theo hình thức PPP, đồng thời thu hút đầu tư tư nhân cho Ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về mô hình đầu tư theo hình thức PPP năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.
Bộ NN&PTNT ban hành Kế hoạch truyền thông về mô hình đầu tư PPP

Để triển khai thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội về đầu tư theo hình thức PPP, đồng thời thu hút đầu tư tư nhân cho Ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về mô hình đầu tư theo hình thức PPP năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.

 

Mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, viên chức ngành NN&PTNT, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; quảng bá môi trường đầu tư và thu hút đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn một cách hiệu quả; cung cấp thông tin tới các nhà đầu tư và các đối tác liên quan về các cơ hội hợp tác đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

 

Theo Kế hoạch truyền thông được ban hành, mọi thông tin được truyền tải thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo hay các công cụ truyền thông khác phải được xây dựng trên cơ sở khung chính sách về đầu tư theo hình thức PPP của Chính phủ, hạn chế mọi trường hợp tuyên truyền sai lệch nội dung, dẫn đến cách hiểu cũng như cách triển khai sai thực tế, cản trở sự phát triển của PPP. Thông tin cần được truyền tải một cách kịp thời, để mọi nhóm đối tượng đều có thể nắm bắt thông tin được nhanh chóng, chính xác; đặc biệt là các thông tin truyền thông, quảng bá để thu hút các nhà đầu tư tham gia dự án PPP phải thường xuyên được bổ sung, cập nhật kịp thời, đảm bảo đầy đủ theo quy định.

 

Kế hoạch truyền thông về mô hình đầu tư PPP của Bộ NN&PTNT yêu cầu, các cơ quan nhà nước thuộc Bộ NN&PTNT có thẩm quyền triển khai các dự án PPP có trách nhiệm công khai mọi thông tin theo quy định, không phân biệt nhóm đối tượng để mọi tổ chức, cá nhân được tiếp cận thông tin một cách bình đẳng, tránh tình trạng hiểu nhầm, hiểu không đúng về triển khai các dự án PPP và chủ trương của Bộ NN&PTNT về đầu tư theo hình thức PPP. 

 

Căn cứ vào bối cảnh thực hiện mà các hoạt động truyền thông cần tập trung quán triệt và đưa vào nội dung truyền thông các thông điệp chính, bao gồm: PPP là một lựa chọn mang tính bền vững cho sự phát triển kết cấu hạ tầng trong nông nghiệp, nông thôn nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung; Chính phủ, Bộ NN&PTNT đang nỗ lực hết mình để thúc đẩy đầu tư theo hình thức PPP nhằm tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi và hấp dẫn nhất; Chính phủ, Bộ NN&PTNT là một đối tác tin cậy trong mối quan hệ hợp tác lâu dài như PPP; Các doanh nghiệp trong và ngoài nước là đối tác quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, nông thôn nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung.

 

Theo Bộ NN&PTNT, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức PPP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư là khung pháp lý quan trọng cho việc triển khai thực hiện đầu tư theo hình thức PPP. Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2015, hoạt động truyền thông của Bộ sẽ tập trung phổ biến về 2 Nghị định trên và triển khai truyền thông về các nội dung: Tuyên truyền khung pháp lý và thực tiễn triển khai về PPP trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam; quảng bá các dự án PPP tiên phong, các dự án PPP chuẩn bị và danh mục các dự án PPP kêu gọi đầu tư; giới thiệu, quảng bá về các dự án PPP thông qua việc phối, kết hợp các hoạt động của Chương trình xúc tiến đầu tư của Bộ; tuyên truyền, phổ biến về PPP trên website của Bộ NN&PTNT và các đơn vị thuộc Bộ.

 

Cùng với đó, kế thừa kết quả từ triển khai của năm 2015, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, bộ phận tuyên truyền của Bộ NN&PTNT, Bộ sẽ tiếp tục thông tin, truyền thông về các dự án PPP trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Dự kiến, giai đoạn 2016 - 2020, truyền thông về PPP sẽ tập trung trên các website chuyên biệt; xây dựng cơ sở dữ liệu về đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn kết nối với website PPP Việt Nam…, xây dựng mạng lưới cộng tác viên và mạng lưới liên kết giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Bộ NN&PTNT, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các nhà tài trợ, các tổ chức tín dụng và các tư vấn để chia sẻ và nắm bắt các thông tin, cơ hội đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Ngô Trần

ngocthanh