Bộ KH&ĐT tổ chức tập huấn, quán triệt các văn bản pháp luật mới về đấu thầu, đầu tư và xây dựng

Từ ngày 28/7 - 30/7, tại TP.HCM, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Khóa tập huấn, quán triệt các văn bản pháp luật mới về đầu tư và xây dựng dành cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ tại TP.HCM, cán bộ các Sở KH&ĐT, các ban quản lý dự án đầu tư
Bộ KH&ĐT tổ chức tập huấn, quán triệt các văn bản pháp luật mới về đấu thầu, đầu tư và xây dựng

Từ ngày 28/7 - 30/7, tại TP.HCM, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Khóa tập huấn, quán triệt các văn bản pháp luật mới về đầu tư và xây dựng dành cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ tại TP.HCM, cán bộ các Sở KH&ĐT, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Nam. 

 

Phát biểu khai mạc Khóa tập huấn, ông Nguyễn Bá Thân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch thuộc Bộ KH&ĐT cho biết, trong 2 năm 2013 - 2014, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về đấu thầu, đầu tư, kinh doanh và xây dựng để phù hợp với môi trường phát triển kinh tế mới, phù hợp với tinh thần cải cách thể chế để phát triển đất nước. Riêng Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm soạn thảo nhiều văn bản pháp luật quan trọng như Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Doanh nghiệp – những khung chính sách quan trọng trong điều hành kinh tế vĩ mô. Để việc triển khai các luật nêu trên đạt hiệu quả, Bộ KH&ĐT đã và đang khẩn trương xây dựng những nghị định hướng dẫn thực thi các luật này. Thực tế này cũng đòi hỏi những người làm công tác kế hoạch phải có sự trang bị, nắm bắt kịp thời những nội dung của 3 khung chính sách quan trọng về đầu tư, đấu thầu và kinh doanh.

 

Theo chương trình của Khóa tập huấn, ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Bộ KH&ĐT sẽ hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; ông Trần Việt Dũng, Chánh Văn phòng PPP thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ KH&ĐT sẽ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đội ngũ làm công tác kế hoạch khu vực phía Nam sẽ được chuyên gia của Bộ Xây dựng hướng dẫn 4 Nghị định liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản là: Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 

Theo ông Nguyễn Bá Thân, những Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2014 có nội dung liên quan nhiều đến hoạt động đầu tư, đấu thầu, đầu tư công mà đội ngũ cán bộ kinh tế - kế hoạch sẽ cần sự chuẩn bị kỹ càng nhằm triển khai các dự án một cách hiệu quả. Do đó, Khóa tập huấn sẽ nỗ lực trang bị đầy đủ kỹ năng cho đội ngũ cán bộ kinh tế - kế hoạch xung quanh các văn bản pháp luật mới về đầu tư và xây dựng.

V.Huyền

ngocthanh