Bộ KH&ĐT lấy ý kiến sửa đổi Nghị định về PPP

(BĐT) - Ngày 23/2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức hội thảo đầu tiên lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2015/NĐ-CP (NĐ 15) và Nghị định 30/2015/NĐ-CP (NĐ 30).
Trong giai đoạn 2016 – 2020 có 598 dự án án PPP được đăng ký trong KH đầu tư công trung hạn với tổng vốn đầu tư khoảng 250.000 tỷ đồng.
Trong giai đoạn 2016 – 2020 có 598 dự án án PPP được đăng ký trong KH đầu tư công trung hạn với tổng vốn đầu tư khoảng 250.000 tỷ đồng.

Theo bà Vũ Quỳnh Lê, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ KH&ĐT, nhìn chung trong 2 năm thực hiện NĐ 15 và NĐ 30 vừa qua, các dự án PPP chủ yếu là trong giai đoạn chuyển tiếp giữa 2 khung pháp lý (trước đây là Nghị định 108/2009/NĐ-CP); những dự án thực hiện theo khung pháp lý mới hầu hết đang trong giai đoạn chuẩn bị dự án – lập đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà đầu tư. Các dự án đầu tư có sử dụng đất cũng đang dần được triển khai rộng rãi.

Bộ KH&ĐT lấy ý kiến sửa đổi Nghị định về PPP - ảnh 1
Theo bà Vũ Quỳnh Lê,  Phó Cục trưởng Cục QLĐT, trong 2 năm thực hiện NĐ 15 và NĐ 30 vừa qua, các dự án PPP chủ yếu là trong giai đoạn chuyển tiếp giữa 2 khung pháp lý 
Bà Vũ Quỳnh Lê cho biết, trong giai đoạn 2016 – 2020 có 598 dự án án PPP được đăng ký trong kế hoạch đầu tư công trung hạn với tổng vốn đầu tư khoảng 250.000 tỷ đồng. Quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất cũng góp phần tăng nguồn thu ngân sách khi giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất có giá trị thương mại cao.

Nhiều ý kiến tại Hội thảo khẳng định lại trong tình hình vốn ngân sách nhà nước hạn hẹp, để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch vụ công, PPP là một xu thế tất yếu. Tuy nhiên, quá trình triển khai NĐ 15 và 30 thời gian qua có một số vướng mắc, nên việc ngày càng hoàn thiện các quy định của PPP và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo hướng tiếp thu các bài học thực tiễn, đồng thời đảm bảo sự phù hợp với thông lệ quốc tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng là rất cần thiết.

Thực hiện nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung NĐ 15 và 30 được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao, Bộ KH&ĐT đã nghiên cứu các ý kiến phản ánh của các bộ, ngành, địa phương, và tổng hợp một số nhóm vấn đề cần sửa đổi, bổ sung để trao đổi trong Hội thảo nhằm tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai dự án PPP. Trong đó có một số vấn đề lớn như quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất; quy trình, thủ tục thực hiện; lĩnh vực, loại hợp đồng; nguồn vốn nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; tiêu chí và hình thức lựa chọn nhà đầu tư; sự tương thích giữa các quy trình chấp thuận chủ trương, đấu thầu hay đấu giá;…

Nguyệt Minh