Bộ KH&ĐT đứng đầu về hiệu quả soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Không còn “hội chứng trung bình” (chỉ thực hiện vừa đủ nghĩa vụ đặt ra), “hội chứng dàn hàng ngang”, đã có sự bứt phá ở một số bộ, ngành, tuy nhiên, so với kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp về một Chính phủ hiệu quả thì vẫn còn một khoảng cách
Bộ KH&ĐT đứng đầu về hiệu quả  soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Không còn “hội chứng trung bình” (chỉ thực hiện vừa đủ nghĩa vụ đặt ra), “hội chứng dàn hàng ngang”, đã có sự bứt phá ở một số bộ, ngành, tuy nhiên, so với kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp về một Chính phủ hiệu quả thì vẫn còn một khoảng cách. Đó là nhận xét tại Báo cáo MEI 2014 - Chỉ số hiệu quả hoạt động pháp luật về kinh doanh của các bộ năm 2014 vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố trên cơ sở khảo sát từ 228 hiệp hội doanh nghiệp đại diện cho hơn 400.000 doanh nghiệp.

IMG

Việc sửa Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư trong năm 2014 đã góp phần xóa bỏ ít nhất gần 3.000 thủ tục nằm rải rác trong các thông tư trái thẩm quyền của các bộ, ngành

Ảnh: Tất Tiên

Tiêu chí đánh giá của Báo cáo MEI 2014 là dựa vào 5 bộ chỉ số, bao gồm: hiệu quả soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; chất lượng văn bản quy phạm pháp luật; hiệu quả công khai thông tin, tuyên truyền và phổ biến pháp luật; hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật. Trong 5 bộ chỉ số MEI 2014, bộ chỉ số về tổ chức thi hành pháp luật có điểm số cao nhất, cải thiện rõ nhất. So sánh MEI 2014 với MEI năm 2012, 4 trong 5 chỉ số đã tăng điểm với mức trung bình là 10%.

 

Đánh giá chung về mức độ cải thiện đột phá của các bộ, ngành so với MEI 2012, Bộ Giao thông vận tải từ vị trí ở nhóm cuối bảng vào năm 2012 đã vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng ở 3 trong 5 chỉ số. Bên cạnh Bộ Giao thông vận tải, các bộ khác có kết quả dẫn đầu trong MEI 2014 là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đứng đầu danh sách xếp hạng về bộ chỉ số hiệu quả soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Nhóm bộ, ngành đứng cuối bảng là Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, những kết quả trên cho thấy, trong tổng thể, bức tranh chung về hiệu quả hoạt động pháp luật của các bộ năm 2014 mang nhiều màu sáng hơn, đặc biệt, trong đó có những điểm sáng nổi trội. Và so với MEI 2012, MEI 2014 thể hiện những chuyển biến đáng kể, mang tới những tín hiệu hy vọng.

 

Theo Nhóm nghiên cứu MEI 2014, cần xem MEI 2014 như một tấm gương phản chiếu về hiệu quả hoạt động pháp luật của 14 bộ có liên quan tới doanh nghiệp để các bộ tự soi vào, nếu thấy hình ảnh không đẹp thì cũng không nên giận cái gương, mà mong muốn thông qua đó, các bộ, ngành sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách hơn nữa.

 

Ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, yêu cầu về cải cách thể chế đã được Chính phủ định lượng rõ ràng trong Chương trình hành động của Chính phủ. Trong đó, yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật là một trong những nội dung quan trọng nhất, trong đó có 2 vấn đề cơ bản là xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật. Vấn đề xây dựng pháp luật chủ yếu là trách nhiệm của các bộ, ngành, còn vấn đề thực thi chủ yếu là trách nhiệm của cơ quan địa phương. 

 

Để đo lường mức độ thực thi pháp luật và điều hành kinh tế ở các địa phương, ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, thông qua khảo sát và công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong 10 năm qua, lãnh đạo các địa phương thường than phiền rằng, những thủ tục cản trở quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp nằm ở chính các văn bản do cấp trên ban hành. 

 

Về vấn đề này, ông Vũ Tiến Lộc cho biết, để rút 873 giờ nộp thuế và bảo hiểm xã hội xuống 168 giờ trong năm 2015 (theo kịp mức ASEAN 6), chỉ từ việc sửa 5 Luật thuế đã cắt giảm được 80 giờ, sửa 4 Nghị định đã giảm được 88,36 giờ, sửa 7 Thông tư của riêng Bộ Tài chính đã cắt giảm được 201,5 giờ… Chỉ riêng việc sửa Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư trong năm 2014 đã có thể xóa bỏ ít nhất gần 3.000 thủ tục nằm rải rác trong các thông tư trái thẩm quyền của các bộ, ngành. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một số luật, nhìn rộng ra các quy định của toàn bộ hệ thống pháp luật kinh doanh của Việt Nam, các điều kiện và thủ tục hành chính trong kinh doanh vẫn còn rất phức tạp. Bước đột phá mới về thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh phải bắt đầu từ cấp Trung ương, phải khởi đầu từ khung khổ pháp luật để mở đường cho những cải cách tiếp theo ở khâu thực hiện.

 

Thông qua Báo cáo MEI 2014, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng các bộ, ngành sẽ tập trung vào nhiệm vụ làm thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch để định hướng phát triển, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm sự lành mạnh của thị trường…, tích cực xã hội hóa dịch vụ công và giảm chức năng chủ quản theo một lộ trình thích hợp để tập trung vào chức năng cốt lõi là kiến tạo và làm thể chế, chứ không sa đà làm cụ thể.

Trần Nam

ngocthanh