Bộ KH&ĐT chuẩn bị triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam 2015

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 (ngày 9/11).
Bộ KH&ĐT chuẩn bị triển khai  Ngày Pháp luật Việt Nam 2015

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 (ngày 9/11).

 

Theo Kế hoạch, thời gian triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 của Bộ KH&ĐT tập trung trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/11/2015, trong đó cao điểm là tuần lễ từ ngày 2/11 đến ngày 9/11/2015.

IMG

Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ như Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp...

 Ảnh: Tiên Giang

Chủ đề triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm nay là “thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. 

 

Kế hoạch tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các quy định mới; chú trọng pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT như Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Thống kê, Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận Cộng đồng Kinh tế ASEAN về thương mại, dịch vụ, đầu tư, thuế quan, hải quan, các thỏa thuận về kinh tế với Liên minh Kinh tế Á - Âu, Liên minh châu Âu, đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương…

 

Mục đích của việc thực hiện Kế hoạch này là nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Các đơn vị thuộc Bộ sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; làm sâu sắc hiểu biết về nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013. Việc thực hiện Kế hoạch hành động sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

 

Để Kế hoạch được thưc hiện hiệu quả, Bộ KH&ĐT yêu cầu, tùy theo đặc điểm của từng đơn vị, mỗi đơn vị chủ động lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai; các đơn vị như Trung tâm Tin học, các báo, tạp chí tăng thời lượng, số lượng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, ảnh, các thông điệp… về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo cáo kết quả triển khai Ngày Pháp luật phải được gửi về Vụ Pháp chế bằng văn bản trước ngày 30/11/2015 và Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện của Bộ KH&ĐT, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 2/12/2015.

 Thanh Tú

 

ngocthanh