Bộ KH&ĐT chuẩn bị 2 dự án luật phục vụ các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản phân công các bộ, ngành chức năng chuẩn bị nội dung phục vụ cho các phiên họp thứ 40, 41, 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).
Bộ KH&ĐT chuẩn bị 2 dự án luật phục vụ các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản phân công các bộ, ngành chức năng chuẩn bị nội dung phục vụ cho các phiên họp thứ 40, 41, 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). 

 

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ KH&ĐT phối hợp, chuẩn bị dự án Luật Thống kê (sửa đổi) để đưa ra thảo luận tại Phiên họp thứ 40 của UBTVQH (dự kiến từ ngày 10 - 19/8). 

 

Phục vụ cho Phiên họp thứ 41 (dự kiến từ ngày 10 - 18/9) của UBTVQH, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị dự án Luật Quy hoạch và Báo cáo bổ sung của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược (trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ). 

 

Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 42 (dự kiến từ ngày 12 - 15/10) của UBTVQH, Bộ KH&ĐT được giao chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Thanh Tú

 

 

ngocthanh