Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015

Bổ sung cuộc thanh tra dự án Đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư) vào Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 và sẽ được thực hiện trong quý IV/2015
Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh  Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015

Bổ sung cuộc thanh tra dự án Đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư) vào Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 và sẽ được thực hiện trong quý IV/2015 là một trong những nội dung vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh tại Quyết định số 904/QĐ-BKHĐT ngày 29/6/2015.

 

Theo Quyết định này, thời gian thực hiện đối với một số cuộc thanh tra, kiểm tra sẽ được điều chỉnh. Cụ thể, việc thanh tra công tác quản lý và thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Cảng Lạch Huyện sử dụng vốn ODA (do Cục Hàng hải Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư) sẽ được điều chỉnh thời gian thực hiện từ quý I/2015 sang tháng 12/2015; kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kế hoạch và đầu tư giai đoạn 2012 - 2014 tại Ninh Bình sẽ được điều chỉnh thời gian thực hiện từ quý II, III/2015 sang quý III, IV/2015; kiểm tra công tác đấu thầu tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam sẽ được điều chỉnh thời gian thực hiện từ quý I/2015 sang tháng quý IV/2015; kiểm tra công tác đấu thầu tại tỉnh Lâm Đồng sẽ được điều chỉnh thời gian thực hiện từ quý II/2015 sang quý III/2015; kiểm tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu tại tỉnh Đắk Lắk sẽ được điều chỉnh thời gian thực hiện từ quý II/2015 sang quý III/2015; kiểm tra hoạt động đào tạo về đấu thầu tại Hà Nội sẽ được điều chỉnh thời gian thực hiện từ quý II/2015 sang quý IV/2015; kiểm tra công tác đấu thầu tại tỉnh Vĩnh Long sẽ được điều chỉnh thời gian thực hiện từ quý II/2015 sang quý III/2015.

 

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không tiến hành cuộc thanh tra công tác quản lý và thực hiện dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long sử dụng vốn ODA do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ quản đầu tư.

 

Còn lại các nội dung khác sẽ thực hiện theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 25/11/2014 tại Quyết định số 1724/QĐ-BKHĐT.

Thanh Tú

ngocthanh