Bộ GTVT sắp khai trương dịch vụ công trực tuyến mức 4 lĩnh vực đăng kiểm

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, ngày 25/5 tới, Bộ sẽ chính thức khai trương dịch vụ công trực tuyến mức 4 lĩnh vực đăng kiểm tham gia cơ chế một cửa quốc gia.
Bộ GTVT sắp khai trương dịch vụ công trực tuyến mức 4 lĩnh vực đăng kiểm

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, ngày 25/5 tới, Bộ sẽ chính thức khai trương dịch vụ công trực tuyến mức 4 lĩnh vực đăng kiểm tham gia cơ chế một cửa quốc gia.

 

Theo Bộ GTVT, thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia và kế hoạch của Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia, Bộ đã triển khai xây dựng hệ thống công nghệ thông tin kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia để cung cấp trực tuyến trên môi trường mạng các thủ tục hành chính (dịch vụ công trực tuyến) tham gia thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, bao gồm 11 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 thuộc các lĩnh vực hàng hải, đăng kiểm, đường bộ và đường thủy nội địa. Từ ngày 12/11/2014, Bộ GTVT đã chính thức tham gia cơ chế hải quan một cửa quốc gia và thí điểm thực hiện tại Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đối với các thủ tục tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và từ ngày 6/5/2015, Bộ đã phối hợp với Tổng cục Hải quan chính thức triển khai mở rộng cho 5 cảng vụ hàng hải là Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu, TP.HCM.

 

Đến nay, Bộ GTVT đã hoàn thành công tác chuẩn bị để chính thức tham gia cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện nhập khẩu. Dự kiến, trong tháng 8/2015, Bộ sẽ triển khai các thủ tục còn lại thuộc lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa trong giai đoạn thí điểm. Tiếp theo giai đoạn thí điểm, Bộ GTVT sẽ triển khai bổ sung các thủ tục hành chính tham gia cơ chế một cửa quốc gia trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 137/TB-VPCP ngày 16/4/2015 về cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

 Tuấn Dũng

 

ngocthanh