Bộ Giao thông cam kết 'không xin - cho' trong dự án cao tốc Bắc Nam

Lãnh đạo ngành giao thông khẳng định việc thực hiện dự án cao tốc Bắc Nam sẽ công tâm, khách quan và đảm bảo tiến độ.

Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 ngày 20/3, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định việc giao các dự án thành phần để xây dựng cao tốc này sẽ được Bộ thực hiện "công tâm, khách quan, không có chuyện xin - cho”.

Theo ông Thể, Bộ căn cứ vào 3 tiêu chí để giao dự án, đầu tiên là những Ban  quản lý đã tham gia nghiên cứu dự án từ các năm trước, vì nếu giao dự án cho Ban mới sẽ khó khăn.

"Những Ban quản lý dự án ít việc nhưng điều hành chậm chạp, Bộ Giao thông sẽ thu hồi dự án và kỷ luật lãnh đạo. Đối với các dự án cao tốc Bắc Nam, Ban nào được giao nhiệm vụ phải đảm bảo tiến độ, gói thầu chậm sẽ “trảm” luôn”, ông Thể nhấn mạnh.


Vnexpress