Bình Dương phê duyệt 3 dự án đầu tư công

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc “Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công”.
Bình Dương phê duyệt 3 dự án đầu tư công

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc “Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công”. Theo đó, quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư công do UBND thị xã Dĩ An làm chủ đầu tư, gồm: Đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài, Xây dựng đường Bắc Nam 3 và Trường THCS Đông Chiêu. Tổng giá trị 3 dự án này lên tới 559 tỷ đồng. Đây là những dự án đầu tư công đầu tiên tỉnh Bình Dương triển khai từ khi Luật Đầu tư công được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2014.

 

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Quyết định theo đúng quy định về quản lý và đầu tư xây dựng hiện hành.

 

Dự án Đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài có tổng mức đầu tư 119 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

 

Dự án Xây dựng đường Bắc Nam 3 có tổng mức đầu tư 344 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án Xây dựng Trường THCS Đông Chiêu có tổng mức đầu tư 96 tỷ đồng, nguồn vốn xổ số kiến thiết.

V.Huyền

ngocthanh