Bình Dương: 9 tháng đầu năm thẩm định hồ sơ giao, thuê đất cho 170 dự án

Tổng cục Quản lý đất đai (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, 9 tháng qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có những chuyển biến tích cực, cụ thể công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất
Bình Dương: 9 tháng đầu năm thẩm định hồ sơ giao, thuê đất cho 170 dự án

Tổng cục Quản lý đất đai (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, 9 tháng qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có những chuyển biến tích cực, cụ thể công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất và công tác kiểm kê đất đai được thực hiện đúng tiến độ; việc quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện chặt chẽ, góp phần tích cực cho việc sử dụng đất hợp lý và hiệu quả.

 

Công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất ngoài khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh được thực hiện một cách chặt chẽ, đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Dương đã thẩm định hồ sơ giao, thuê đất cho 170 dự án, tương ứng diện tích trên 2.388 ha, giảm 30% số dự án và tăng gấp 4 lần về diện tích so với cùng kỳ năm 2014; đã thu hồi đất để thực hiện 28 dự án, tương ứng với diện tích là 27,27 ha, còn lại chủ yếu là thực hiện theo phương thức tự thỏa thuận bồi thường.

 

Bên cạnh đó, Tỉnh đã hoàn thành khâu chấm điểm và ban hành Thông báo kết quả xét hồ sơ đề xuất kỹ thuật thực hiện gói thầu “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2016 - 2020 của tỉnh Bình Dương”; trình HĐND Tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND8 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa trong năm 2015 trên địa bàn Tỉnh; chỉ đạo cấp huyện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cũng đã thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ngành tài nguyên và môi trường cũng đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực bồi thường, giải tỏa, tái định cư và trả lời các thắc mắc, kiến nghị của các địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường còn thực hiện xác định giá đất, đơn giá bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 31 dự án và xác định đơn giá thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 19 tổ chức…

Q. Vinh - T. Tú

ngocthanh