Bình Định: Thu hồi đất một dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 về việc thu hồi đất dự án Chung cư thương mại cao tầng của Công ty CP Kim Triều tại khu đất số 44 đường Đinh Bộ Lĩnh, TP. Quy Nhơn.
Bình Định: Thu hồi đất một dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 về việc thu hồi đất dự án Chung cư thương mại cao tầng của Công ty CP Kim Triều tại khu đất số 44 đường Đinh Bộ Lĩnh, TP. Quy Nhơn. 

 

Theo đó, Tỉnh này sẽ thu hồi toàn bộ diện tích đất dự án Chung cư thương mại cao tầng do UBND Tỉnh đã giao đất cho Công ty CP Kim Triều tại Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 và giao cho Ban quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất Tỉnh quản lý, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định. 

 

Lý do thu hồi đất được UBND tỉnh Bình Định đưa ra là Công ty CP Kim Triều đã không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định, cụ thể là việc nộp tiền sử dụng đất để thực thực hiện Dự án. 

 

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác định cụ thể mốc giới đất trên thực địa và chỉnh lý hồ sơ địa chính; Ban quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất Tỉnh lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trình UBND Tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện, quản lý chặt chẽ khu đất đã thu hồi theo quy định. 

Bích Khánh

ngocthanh