Bình Định khó thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản do ngân hàng chậm giải ngân

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Ngân hàng Phát triển Việt Nam để kiến nghị về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2015.
Bình Định khó thanh toán nợ đọng  xây dựng cơ bản do ngân hàng chậm giải ngân

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Ngân hàng Phát triển Việt Nam để kiến nghị về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2015.

 

Theo đó, trong năm 2015, tỉnh Bình Định đã được Bộ Tài chính phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết cấu hạ tầng nuôi trồng thủy sản, kết cấu hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2015 với tổng số tiền được phê duyệt là 205 tỷ đồng. UBND tỉnh Bình Định cho rằng, việc giao vốn và giải ngân vốn vay tín dụng ưu đãi là tạo nguồn lực tài chính quan trọng để đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Bình Định, đến nay, Ngân hàng Phát triển Việt Nam mới chỉ giải ngân được 20 tỷ đồng. Việc chậm giải ngân vốn này đã khiến cho địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong thanh toán khối lượng hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.

 

Do đó, để tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong việc thanh toán vốn, giảm nợ đọng xây dựng cơ bản, thúc đẩy các nhà thầu thi công vượt lũ trước mùa mưa lũ sắp đến, kịp thời đưa các công trình vào phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn Tỉnh, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, đẩy nhanh tiến độ giải ngân số vốn còn lại đã được phân bổ trong thời gian sớm nhất, bảo đảm thời hạn rút vốn theo quy định của pháp luật.

 Trần Nam

ngocthanh