Bình Định gia hạn triển khai Nhà máy Phong điện hơn 40 triệu USD thêm 12 tháng

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đồng ý cho gia hạn thời gian triển khai dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 thêm 12 tháng (tức là đến ngày 15/4/2016).
Bình Định gia hạn triển khai Nhà máy Phong điện hơn 40 triệu USD thêm 12 tháng

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đồng ý cho gia hạn thời gian triển khai dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 thêm 12 tháng (tức là đến ngày 15/4/2016). Đồng thời, UBND tỉnh Bình Định nêu rõ, nếu quá hạn nêu trên, chủ đầu tư Dự án (Công ty CP Phong điện Miền Trung) không triển khai xây dựng trên hiện trường thì UBND tỉnh Bình Định sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và xử lý tiền ký quỹ cam kết đầu tư theo quy định đối với Dự án theo đề xuất của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

 

Dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 được triển khai tại Khu kinh tế Nhơn Hội, đã được khởi công gần 5 năm (ngày 12/9/2011). Theo thiết kế, Nhà máy có tổng công suất là 21MW với 14 trụ tuabin gió phát điện, xây dựng trên diện tích 139 ha, với tổng vốn đầu tư là hơn 40,4 triệu USD, với thời gian thực hiện Dự án là 30 tháng. Đầu tháng 11/2012, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung dự án này vào Quy hoạch Phát triển phong điện quốc gia. 

 

Để giám sát việc thực hiện quyết định gia hạn đối với dự án này của Chủ đầu tư, UBND tỉnh Bình Định giao Ban quản lý Khu kinh tế Tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, bảo đảm Chủ đầu tư thực hiện theo quy định.

V.Huyền

ngocthanh