Bình Định đầu tư Nhà máy nước Hà Thanh theo hình thức PPP

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân trên địa bàn TP. Quy Nhơn, các khu tái định cư, Khu kinh tế Nhơn Hội, Khu công nghiệp Phú Tài và vùng phụ cận, UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt dự án
Bình Định đầu tư  Nhà máy nước  Hà Thanh  theo hình thức PPP

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân trên địa bàn TP. Quy Nhơn, các khu tái định cư, Khu kinh tế Nhơn Hội, Khu công nghiệp Phú Tài và vùng phụ cận, UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt dự án Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nhà máy nước Hà Thanh theo hình thức đầu tư PPP (hợp đồng BOO).

 

Dự án có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 93,274 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 48,633 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, Dự án sử dụng nguồn vốn tự có của chủ đầu tư (27,982 tỷ đồng) và nguồn vốn vay ngân hàng (65,292 tỷ đồng). Thời gian thực hiện đầu tư xây dựng là từ năm 2015 - 2016. 

 

Trong Quyết định phê duyệt, UBND tỉnh Bình Định nêu rõ, việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP) và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư cùng các quy định hiện hành của Nhà nước. Các nội dung liên quan đến việc thực hiện Dự án, chuyển giao và quản lý Dự án giữa đại diện Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở Xây dựng) và Nhà đầu tư sẽ được cụ thể hóa trong hợp đồng BOO.

 

Nhà máy nước Hà Thanh có công suất 29.300 m3/ngày đêm. Các hạng mục xây dựng của Công trình là tháp làm khoáng, bể lắng, bể lọc, bể chứa, bể thu hồi nước rửa lọc và chứa bùn; sân phơi bùn, nhà đặt trạm bơm cấp 2, nhà hóa chất, cấp điện và các công trình phụ trợ khác, trong đó có sử dụng lại bể chứa hiện trạng.

Thanh Tú

ngocthanh