Bình Định chuẩn bị xây Resort cao cấp tại Nhơn Hội

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH MTV Thanh niên Bình Định được nộp 50% tiền ký quỹ cam kết thực hiện dự án Khu du lịch Resort cao cấp phía Bắc Khu kinh tế Nhơn Hội.
Bình Định chuẩn bị xây Resort cao cấp tại Nhơn Hội

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH MTV Thanh niên Bình Định được nộp 50% tiền ký quỹ cam kết thực hiện dự án Khu du lịch Resort cao cấp phía Bắc Khu kinh tế Nhơn Hội. 

 

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty TNHH MTV Thanh niên Bình Định phải hoàn thành việc ký quỹ cam kết trong tháng 3/2015; đồng thời Công ty phải cam kết triển khai thực hiện hoàn thành đầu tư xây dựng giai đoạn 1 của Dự án vào cuối năm 2016. Trong đó, chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động một phần các công trình dịch vụ thuộc khu nghỉ dưỡng, thể thao, công viên và các dịch vụ khác trước ngày 31/12/2016. Nếu đến hết ngày 31/12/2016, Công ty TNHH MTV Thanh niên Bình Định không hoàn thành các nội dung nêu trên, số tiền ký quỹ cam kết sẽ bị thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

 

UBND tỉnh Bình Định giao Ban quản lý Khu kinh tế Tỉnh hướng dẫn Công ty TNHH MTV Thanh niên Bình Định triển khai thực hiện Dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật.

 

Dự án Khu du lịch Resort cao cấp phía Bắc Khu kinh tế Nhơn Hội được cấp phép ngày 2/10/2009, với quy mô 111 ha và tổng vốn đầu tư 1.840 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 9 năm (2009 - 2018). 

BK

 

ngocthanh