Bến Thành Group gọi thầu tư vấn xúc tiến cổ phần hoá

Tổng công ty Bến Thành (Bến Thành Group) vừa thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và gói thầu Tư vấn cổ phần hoá. Việc gọi thầu này nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá công ty mẹ Bến Thành Group
Bến Thành Group gọi thầu tư vấn xúc tiến cổ phần hoá

Tổng công ty Bến Thành (Bến Thành Group) vừa thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và gói thầu Tư vấn cổ phần hoá. Việc gọi thầu này nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá công ty mẹ Bến Thành Group trong thời gian tới theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. 

IMG

Bến Thành Group sẽ phải thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại 12 công ty với tổng số tiền 502 tỷ đồng

Ảnh: NC St

Bến Thành Group là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM, kinh doanh các lĩnh vực như thương mại, du lịch, bất động sản, sản xuất công nghiệp… Doanh thu toàn hệ thống Bến Thành Group trong 9 tháng năm 2015 ước đạt 10.376 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó lĩnh vực dịch vụ thương mại có doanh thu đến 8.232 tỷ đồng.

Theo dự kiến, Bến Thành Group sẽ phải thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại 12 công ty với tổng số tiền 502 tỷ đồng trong năm 2015 để đầu tư vào 6 dự án thuộc 2 lĩnh vực cốt lõi là du lịch và thương mại. Tuy nhiên đến tháng 10/2015, Bến Thành Group chỉ mới thoái được 156 tỷ đồng tại 7 công ty. Một khó khăn lớn đối với doanh nghiệp này là phải thoái 283,5 tỷ đồng đã đầu tư vào Ngân hàng TMCP Phương Đông. 

Cuối năm 2014, Bến Thành Group đã thực hiện hoàn tất bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch Bến Thành (Benthanh Tourist) với 5,93 triệu cổ phần được bán ở mức giá 21.482 đồng/cổ phần.

Thế Vinh

ngocthanh