“Bắt lỗi” dự án đầu tư công chậm tiến độ

(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 vừa yêu cầu Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính “bắt lỗi” các dự án đầu tư công chậm tiến độ nhằm có phương án xử lý phù hợp. 

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ rà soát, sửa đổi các văn bản hướng dẫn việc thực hiện đầu tư , đẩy mạnh việc giao vốn và kiểm soát chất lượng dự án.

Theo đánh giá của Bộ KH&ĐT, giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 đang ở mức thấp. Nguyên nhân là do một số bộ, ngành, địa phương chậm giao kế hoạch vốn của năm 2016. Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán cũng chưa hoàn thiện, hoặc chưa phù hợp, gây nhiều khó khăn cho triển khai giải ngân vốn.

Đến thời điểm này, hầu hết vốn kế hoạch bố trí cho các chương trình mục tiêu quốc gia 5 tháng đầu năm chưa được giải ngân do chương trình chưa được phê duyệt chính thức và chưa có hướng dẫn.           

Trung Hiếu

Tin liên quan