Bán vốn nhà nước tại Tổng công ty CP Đường sông miền Nam và Tổng công ty Cơ điện xây dựng

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán vốn nhà nước tại Tổng công ty CP Đường sông miền Nam và Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP.
Bán vốn nhà nước  tại Tổng công ty CP Đường sông miền Nam và Tổng công ty  Cơ điện xây dựng

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán vốn nhà nước tại Tổng công ty CP Đường sông miền Nam và Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP.

 

Tổng công ty CP Đường sông miền Nam là doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP là doanh nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều được cổ phần hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Hiện nay vốn nhà nước tại 2 tổng công ty này tương ứng là 66,58% vốn điều lệ và 29% vốn điều lệ, 2 tổng công ty này đều đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về SCIC. 2 tổng công ty này không thuộc diện Nhà nước phải nắm giữ vốn tại doanh nghiệp.

 Minh Hiếu

ngocthanh