Bàn về các giải pháp tăng trưởng xanh

Ngày 15/9 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội thảo với chủ đề “Các giải pháp tăng trưởng xanh”.
Bàn về các giải pháp tăng trưởng xanh

Ngày 15/9 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội thảo với chủ đề “Các giải pháp tăng trưởng xanh”. 

 

Với sự tham dự của các chuyên gia, các đơn vị cung cấp thông tin toàn cảnh về Chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam, Hội thảo đã giới thiệu những mô hình thành công, đồng thời đưa ra một số đề xuất giải pháp cụ thể nhằm giúp các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định đưa ra các chính sách phù hợp, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của Việt Nam.

 

Tại Hội thảo, các chủ đề chính đã được các chuyên gia thảo luận: Làm rõ khái niệm tăng trưởng xanh và các chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam; Đánh giá quan hệ giữa phát triển kinh tế và môi trường - thực trạng ở Việt Nam; Các chính sách về tăng trưởng bền vững; Đánh giá tác động của tình hình môi trường đến tăng trưởng và các giải pháp xử lý vấn đề môi trường tại Việt Nam; Các giải pháp thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh; Các mô hình, kinh nghiệm sản xuất xanh; Định hướng tuyên truyền về chiến lược tăng trưởng xanh…

 

Theo các chuyên gia, hiện nay cộng đồng doanh nghiệp đang có những thay đổi nhận thức, xu hướng đầu tư để sản xuất xanh, sạch, thể hiện trách nhiệm xã hội. Ví dụ, một trào lưu đầu tư vào nông nghiệp xanh đã và đang hình thành. Các chuyên gia cho rằng, xu hướng này cần được tuyên truyền cổ động để trở thành một hướng đi chủ yếu trong đổi mới doanh nghiệp.

Ngô Trần

ngocthanh