Bán phần vốn nhà nước và sắp xếp lại một số công ty tại Hà Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến về việc bán toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty CP Quản lý và xây dựng công trình giao thông, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị; sắp xếp lại các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Bán phần vốn  nhà nước và  sắp xếp lại  một số công ty  tại Hà Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến về việc bán toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty CP Quản lý và xây dựng công trình giao thông, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị; sắp xếp lại các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 

Trước đó, thực hiện chủ trương về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi các nguồn vốn đầu tư, UBND tỉnh Hà Nam đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty CP Quản lý và xây dựng công trình giao thông và Công ty CP Môi trường và công trình đô thị.

 

Được biết, Công ty CP Quản lý và xây dựng công trình giao thông có vốn điều lệ là 4 tỷ đồng; trong đó, vốn nhà nước là 2,18 tỷ đồng, chiếm 54,2% vốn điều lệ. Công ty CP Môi trường và công trình đô thị có vốn điều lệ là 17,2 tỷ đồng; trong đó, vốn nhà nước là 7,4 tỷ đồng, chiếm 43,18% vốn điều lệ. 

 

Cùng với việc đồng ý bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại 2 công ty CP nêu trên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đồng ý sáp nhập Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kim Bảng và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Duy Tiên vào Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Hà Nam. 3 công ty này đang cùng thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, đặt hàng của địa phương, có quy mô nhỏ bé, do UBND tỉnh Hà Nam là chủ sở hữu. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo, thực hiện và chịu trách nhiệm việc bán vốn nhà nước tại các công ty cổ phần và sáp nhập các công ty khai thác công trình thủy lợi nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

H.B

ngocthanh